SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
Pregled izlozbi u 2013. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)
Čedomir Vasić, ''San'', 04. oktobar  01. novembar 2013. god.
Izložba je inspirisana obeležavanjem 1700 godina od donošenja Milanskog edikta a cine je tri celine: Konstantinov san, U ovom znaku i Ruka. Ambijentalna postavka je osmišljena  tako da prostor galerije "Srbija" objedinjuje ali i deli na javni/svetovni i duhovni/intimni,  što ima svoju simbolicnu paralelu u samoj arhitekturi hrišcanskih crkava.

Cedomir Vasic je rodjen u Beogradu 1948. godine. Diplomirao je i  magistrirao  na slikarskom odseku ALU u Beogradu. Kao stipendista Fulbrajtovog programa proveo 1975/76  godinu na usavršavanju na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari i Los Andjelesu gde je studira video i kompjutersku umetnost.

Profesor je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U dva mandata bio je rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izlaže od 1969. godine, na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu. Objavljuje strucne i teorijske radove iz oblasti likovnih umetnosti od 1973. godine. Pokrenuo slikanje murala u Beogradu 1983. i ostvario veci broj dela na javnim mestima. Dobitnik je osam nagrada medju kojima su nagrada na Medjunarodnom umetnickom takmicenju u Njujorku (1988), Nagrada Memorijala Nadežde Petrovic,Nagrada 4. bijenala savremenog pejzaža (2004), Nagrada na Jesenjoj izložbi ULUS-a (2010). Dobitnik je i Ordena Ministarstva kulture Francuske za umetnost i književnost u  rangu viteza.
Primena principa citatnosti sa razlikama koja obeležava dosadašnji opus Cedomira Vasica karakteriše i ovaj ciklus. Reintepretirajuci dela izabrana iz riznice kulturno-umetnickog nasledja primenom savremenih tehnickih mogucnosti, umetnik originalu menja kontekst i likovnost,  razvijuci složeni sistem likovnog govora. Tako je Konstantinov san kopija istoimene freska Pjetra dela Franceske iz crkve Sv. Franje u Arecu izvedena u lentikularnoj tehnici. Celina  U ovom znaku je svojevrsna sala bitaka sa brojnim zastavama i scenama bitaka razlicitog porekla i vremena nastanka ( os starog Egipta do danas) koje su primenom kompjuterskih programa modifikovane, svedene na odnos belo-sivo-crno sa  fragmentovanom crvenom i prezentovane u vidu printa. Relativitet odnosa pobede i poraza, cemu nas uci dosadašnje istorijsko iskustvo, posebno je naglašen odlukom umetnika da na zastavama parafrazirajuci deo Konstantinove vizije  krsta sa natpisom "U ovom znaku ceš pobediti" izostavi rec "pobediti". Treci segment  izložbe (Ruka) predvidjen za pojedinacni ulaz posetilaca je manji potpuno taman prostor sa neonskom instalacijom u vidu ruke što je intepretacija jednog od fragmenata nekadašnje Konstantinove statue ( Kapitolski muzej u Rimu).  Umetnik ovde daje posetiocu aktivnu ulogu, mogucnost "prosvetljenja"  i "nebeskih insignija" - simbolicno u vidu iznenadnog senzorskog svetlosnog snopa. Baveci se pitanjem preispitivanja istorijijskih dogadjaja na lican nacin a sa stanovišta uzroka i posledica umentik izložbom "San" kao da konstatuje da je jedini moguci izlaz iz civilizacijskog laviritna u imaginarnim mentalnim kategorijama kao što su san i duhovnost.               

za GSLU Niš - Milica Todorovic
Izložba slika Vladimira Veličkovića ''Gavrani'', 04. oktobar  01. novembar 2013. god.
G A L E R I J A     S R B I J A     2 0 1 3
Vladimir Velickovic je rodjen 1935. godine u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1960. Bio je saradnik majstorske radionice Krste Hegedušica u Zagrebu 1962 -1963.

Prvu samostalnu izložbu imao je 1963. godine. Od 1966. živi i radi u Parizu. U periodu od 1983. do 2000. godine bio je profesor na Ecole Nationale Superieur de Beaux - Arts u Parizu.

Clan je Srpske akademije nauka i umetnosti,  Francuske akademije lepih umetnosti i Makedonske akademije nauka i umetnosti.
Realizovao je više od sto samostalnim izložbi u mnogim gradovima sveta. U francuskom gradu Tuluzu prošle godine prirecena je velika retrospektivna izložba njehovih dela. O radu Vladimira Velickovica snimljeno je dvanaest dokumentarnih filmova i objavljeno 15 monografija.

Odlikovan je najvišim francuskim odlikovanjem za kulturu (Commandeuer de l ordredes Arts et des Lettres) i ordenom Legije casti. Dobitnik je više od trideset nagrada za slikarstvo, crtež i grafiku medju kojima su i nagrade na bijaenalnim izložbama u zemlji i inostranstvu (San Marino, Ostende, Bec, Liljano, Varna).

O stvaralaštvu Vladimira Velickovica pisali su brojni domaci i strani kriticari. Jedno je sigurno, tokom pedesetogodišnje profesionalne karijere ostao je dosledan klasicnim tehnikama, figurativnom izrazu i specificnom korpusu tema. Ljudska agresivnost, bezumlje i oholost  trajna su provokacija za umetnika, razlog za reakciju i dominantni tematski okvir njegovog opusa. Stoga je slikarstvo Vladimira Velickovica slikarstvo uznemirujucih prizora i dramaticnih  motiva. Obezglavljena, poluraspadnuta ili raspeta tela, odrubljene glave, zlokobni gavrani raširenih krila, ogoljeni pejzaži sa rasplamsalim požarima... jednom recju apokalipticne vizije dominiraju delima Vladimira Velickovica.  Podsticajna gradja prepoznata i u  istorijskom okviru sopstvenog bitisanja , odnosno u traumanicnim dešavanjima XX veka, u opusu Vladimira Velickovica preko metafora uzdignuta na univerzalni nivo svedocenja o "satanskog u coveku i vremenu" .

Izložbu u Nišu cine slike, crteži i kolaži sa centralnim motivima raspeca i gavrana kao metaforama i civilizacijskim i iskonskim simbolima stradanja, patnje, zloslutnih vesti i smrti.

Ovo je prva izložba Vladimira Velickovica u  Nišu, realizuje se u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti a trajace do 1. oktobra.


za GSLU Niš - Milica Todorovic

Izložba Aleksandra Blatnika, 20. avgust - 03. septembar 2013. god.
Arhitekta, karikaturista,slikar, graficar, dizajner i pisac. Rodjen je  u Zajecaru.

Clan je ULUPUDS-a/slikarsko-graficka sekcija/ sa zvanjem istaknuti umetnik.
Nosilac je nagrade ULUPUDS-a za životno delo. Kao karikaturista, slikar i dizajner održao je preko 400 kolektivnih i i preko 30 samostalnih izložbi u zemlji  i inostranstvu.Crtao je za sve listove u zemlji /Jež, Politika ,Borba ,Vecernje novosti, NIN.../ i inostranstvu /Serbian Mirror,Eclate de Rire,100 Blagues,Ta Nea, Elefterotipia, Stršel ,Osten.../ kao i za nekoliko TV kuca. Proglašen je za najboljeg ilustratora 1996. /Kvadart/

Dobitnik je brojnih nagrada od kojih su znacajnije: Godišnja nagrada grada Niša za rad u kulturi /Oktobarska nagrada/, godišnje negrade  Zajednice za kulturu, godišnje nagrade GO Medijana-Niš,godišnjih nagrada ULUPUDS-a/ 5 puta/...

Za karikaturu je dobio 80 nagrada u zemlji i inostranstvu /Pjer-Beograd, Atina, Sucava, Marostika, Sofija, Istanbul, Tolentino, Pariz,Skoplje, Solun, Solun, Kragujevac, Kruševac.Šabac.../ Serija slika-karikatura predstavlja snažne, emotivne portrete prijatelja, sugradjana i poznatih licnosti radjene u jarkim bojama sa naglašenim crnim konturama. Njegovom  kritickom oku ne može ništa da promakne… gotovo u jednom u trenutku otvara dosetljivu, vedru i neposrednu pricu. Pored toga izložba sadrži slike kojima  pokazuje da je i kod velikih slikara bilo dosta karikaturalnog /Lotrek,Pikaso, Dali, Modiljani,Frida Kalo...

Sa neverovtnom lakocom prodire u karakter portrtisane licnosti, znalacki  naglašavajuci sitne ljudske mane ili slabosti. Posedujuci  dozu  vrcavog humora ili satire on slika svima nama dobro poznate likove  i dogadjaje koji su obeležili jedno vreme. Njegov  smisao za humor  koji je  cas vedar i domišljat , a cas lucidan i provokativan,  sasvim sigurno ne ostavlja posmatraca ravnodušnim.


Radmila Kostic
Godišnja izložba ULUPUDS-a niškog regiona, 19. juli - 20. avgust 2013. god.
ULUPUDS-društvo regiona Niš pocinje samostalno da deluje od 1977. godine.

Tokom niza godina unazad Mnogi umetnici iz Niša su  dobijali  visoka priznanja za svoj rad u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna ne samo na regionalnom, nego i medjunarodnom nivou.

Danas je situcija,nažalost, mnogo složenija zbog teške situacije u našoj privredi i društvu. Vecina starijih clanova ULUPUDS-a regiona Niš se u poslednje vreme opredeljuje za likovnu ili vajarsku sekciju  što je evidentno  na ovogodišnjoj izložbi. Medjutim, mladi umetnici - iako još nisu stigli da postanu clanovi ULUPUDS- sa mnogo žara i entuzijazma sve cešce  ucestvuju predstavljajuci pravo osveženje.Tome moramo dodati i cinjenicu da u  niškom regionu postoje i deluju: Fakultet umetnosti u Nišu - odsek primenjene umetnosti, Tehnološki fakultet u Leskovcu - odsek za dizajn industrijskih tekstilnih proizvoda kao i Internacionalni univerzitet Novi Pazar sa departmanom u Nišu.

Izložba ULUPUDS-a regiona Niš sve više izaziva interesovanje veceg broja  umetnika- što govori i cifra od ukupno 68 umetnika- koliko je je ove godine uzelo  ucešce na izložbi.
Dragan Momčilović, crteži slike, objekti, 25 jun. - 13 jul 2013. god.
Dragan Momcilovic je umetnik koji živi i radi u Nišu punih 40 godina, aktivno ucestvuje u stvaranju kulturnog izgleda grada.Pored likovne umetnosti godinama se bavio graficko industriskim oblikovanjem, opremom knjige, organizovanjem Likovne kolonije Classic ciji je i osnivac.U svojoj zaista bogatoj biografiji broji mnogobrojna priznanja i nagrade na svim navedenim delatnostima iz oblasti grafickog dizajna.

Na izložbi ce biti zastupljeni crteži, slike, objekti koji su nastali u periodu 1973-2013. godine.

O njegovom delu pisali su mnogi poznati kriticari, umetnici i pesnici kao Djordje Kadijevic, Momo Dimic, Miodrag Andjelkovic, Dobrivoje Jeftic, i mnogi drugi.
Njegov likovni razvoj kretao se od figurativne faze i lirske apstrakcije preko predmetne forme gde je materijalizovao cak poneke segmente sa svojih slika. Kao izraziti kolorista on je sklon stvaranju hromatske strukture dominantnog tona slike, a uglavnom je to siva gama sa akcentima žute, plave i crvene boje.Kompozicija je veoma jednostavna cesto simetricna. Monumentalnost njegovih slika je ne samo evidentna velikim formatom vec i teksturi koja se na njima pojavljuje .

Za Galeriju SLU Niš
Sonja Vukašinovic
SUSRETANJA, 30. maj - 21. jun 2013. god.
Izložba SUSRETANJA - izbor iz fondova likovnih kolonija "Mileševa", "Sopocanska vidjenja" i "Jelena Andzujska"

Manastiri Mileševa, Sopocani i Gradac kao reprezenti rakše škole i biseri  naše kulturne i duhovne baštine XIII veka mesta su održavanja likovnih kolonija ali i izvori inspiracije i nadahnuca savremenih umetnika. Izložbu "Susretanja" cine pedesetak slika iz fondova ovih kolonija koja svedoce o razlicitim mogucnostima i nacinima vizuelizacije i tretiranja hrišcanskih tema i motiva kroz savremeni pristup i izražajna sredstva. Izmedju ostalih zastupljena su dela Miodraga Protica, Bate Mihailovica, Raše Todosijevica, Rade Selakovic, Cedomira Vasica, Aleksandra Cvetkovica, Milete Prodanovica, Perice Donkova i dr.

Izložba simbolicnog naziva Susretanja osmišljena i realizovana od strane Galerije savremene likovne umetnosti Niš, podrazumeva dakle "susretanje"  savremene umetnosti sa srednjovekovnim hrišcanskim nasledjem i neposredno je inspirisana obeležavanjem 1700 godina Milanskog edikta. Sa druge strane potkrepljuje saradnju medju likovnim kolonijama  i ustanovama kulture iz Niša, Novog Pazara, Prijepolja i Raške.

Likovna kolonija "Mileševa" osnovana je u Prijepolju 1973.godine. Više od trideset godina o konceptu kolonije i karakteru zbirke brinuo je istaknuti kriticar Djodje Kadijevic. Kolonija ima fond od oko 400 slika, skulptura, instalacija i crteža. Organizator je Dom kulture Prijepolje.

Likovna kolonija "Sopocanska vidjenja" je ustanovljena 1975. godine. Kolonija se organizuje u letnjem periodu u neposrednoj blizini manastira Sopocani. Organizator Kolonije je Multimedijalni centar iz Novog Pazara koji zahvaljujuci Koloniji poseduje bogatu zbirku koja broji preko 350 slika, grafika, crteža, vajarskih dela i karikatura.

Likovna kolonija "Akademija Jelena Anžujska" se održava od 2002. godine vezana je za manastir Gradac a organizator je Centar za kulturu iz Raške. Znacajnu ulogu u ustanovljenju kolonije i prvim godinama njenog postojanja imao je istaknuti slikar Milodar Bata Mihajlovic. Kolonija ima fond od 220 dela.

U okviru saradnje medju likovnim kolonijama, izložbom "Razlicito u istom"zbirka Likovne kolonije "Sicevo" predstvaljena je tokom aprila i maja publici u Novom Pazaru i Raškoj.


za GSLU Niš Milica Todorovic
O'ZVUCENJE, iz fonda kolekcije Wiener Städtische osiguranja, 17 / 24. mart 2013. god.
O'ZVUCENJE
iz fonda kolekcije Wiener Städtische osiguranja, Beograd.  Prisutnima ce se obratiti Milic Petrovic, direktor galerije savremene umetnosti Niš, gospodin Nebojša Boškovic direktor filijale WSO Niš i Slavko Timotijevic, kustos projekta.


Posle Beograda, Vršca i Novog Sada u Nišu ce od 17. maja do 4. juna biti predstavljena izložba  O'ZVUCENJE  koja je koncipirana na na osnovu umetnickih dela koja se nalaze u  kolekciji Wiener Stadtishe Osiguranje (WSO) u Beogradu.

Ucesnici:
Mrdjan Bajic, Nenad Brasic, Mira Brtka, Anita Buncic, Aleksandar Cvetkovic, grupa diSTRUKTURA (Milica Milicevic - Milan Bosnic), Ana Kneževic, Branimir  Karanovic, Žolt Kovac, Mihael Milunovic, Željka Momirov, Dušica Pejic, Saša Stojanovic, Selena Vickovic, Anica Vucetic i Biljana Willimon.
Specijalni gosti izložbe: Perica Donkov umetnik iz Niša, Gera Urkom, umetnik iz Londona, Živko Grozdanic umetnik iz Vršca, Bogdan Jovanovic mladi umetnik iz Bele Crkve i Kees de Goede, umetnik iz Amsterdama.
ZAGORKA STOJANOVI - Mandorla jedne ikone, 07. / 24. mart 2013.
Zagorka Stojanovic je rodjena u Beogradu. Diplomirala je 1964. na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku za tekstil, u klasi profesora Dragutina Mitrinovica. Clan je ULUPUDS-a i Udruženja filmskih radnika. Sa Vlastom Gavrikom osnovala je sekciju za scenografiju i kostim pri  Udruženju filmskih radnika.

Bavi se tapiserijom, kostimografijom, scenografijom, ilustracijom, modnim kostimom. Bila je gostujuci profesor u Poznanju (Poljska) i Bukureštu (Rumunija). Živi i radi u Beogradu i Rakarima.

Umetnica je do sada realizovala 26 samostalnih izložbu u mnogim mestima bivše Jugoslavije i u inostranstvu ( Cirih, Pariz, Njujork). Ucestvovala je na više od šezdeset kolektivnih izložbi - Oktobarski salon, Majski salon, Medjunarodni trijenale tapiserije u Lodju, Poljska (1978, 1981, 1994) i na mnogobrojnim izložbama koje su predstavljale Jugoslaviju u svetu. Kreirala je  kostime za brojne pozorište predstave, filmove i televizijske serije i emisije.

Dobitnica je 13 nagrada medju kojima su:  Nagrada za životno delo  ULUPUDS- a (2000),  godišnje nagrada ULUPUDS-a (1998,1962), Zlatna znacka  KPZ-a (1998), Nagrada za tapiseriju Majskog salona, Beograd (1978), Otkupna nagrada Oktobarskog salona, (1975) kao i nagrada za kostimografiju (1991, 1988) i tekstil (Sajam mode, Beograd,1962). Njena dela nalaze se u javnim prostorima i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Ciklus "Mandorla jedne ikone" neposredno je inspirisan ikonom Bogorodice Ahtirske koja se cuva u Miljkovom manastiru kod Svilajnca. Nadahnuta pricom koju legenda neguje o ovoj isceliteljskoj ikoni sa predstavom Bogorodice koja oplakuje vec raspetog Hrista a primenjujuci pristup selektivne citatnosti, umetnika kreira ciklus od 28 tapisera. Na svakoj od tapiserija predstavljen je po neki od detalja sa pomenute ikone. Lepotom tkackog govora, u raskoši jarkih duginih boja i bogatstvu površina, Zagorka Stojanovic svojim delima transkribuje drevne duhovne poruke. Izložba je jedna od manifestacija iz programa Galerije savremene likovne umetnosti Niš kojim se ova ustanova prikljucuje obeležavanju jubileja 1700 godina Milanskog edikta.

Za GSLU Niš
Milica Todorovic
MIODRAG NAGORNI - grafike, 07. / 24. februar 2013.
Rodjen je 1932. godine u Vlasotincu. Završio je školu za primenjenu umetnost u Nišu 1953. Akademiju za likovnu umetnost, slikarski smer završio je u Beogradu 1958. u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovica kod kog je specijalizirao  slikarstvo. Specijalizirao je i grafiku 1966. u Norveškoj (Oslo) u ateljeu Appe Vgellk, a 1969. usavršavao je grafiku kod S.W Haytera u Parizu. Od 1966. godine clan je internacionalne grupe graficara Atelie Nord, Oslo. Od 1969. pocasni clan medjunarodne Akademije za književnost, nauku i umetnost Tomasso Campanella u Rimu. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja u našoj zemlji i inostranstvu. Imao je 77 samostalnih  i preko 1400 kolektivnih izložbi širom sveta.

Stvaralaštvo Miodraga Nagornog u proteklih šest decenija isprepletano je bogatom profesionalnom biografijom koja je bila najintenzivnija i najbogatija šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka. Ucestvovao je na mnogim tada relevantnim izložbama od Oktobarskog salona, Trijenala likovnih umetnosti u Beogradu, Bijenala mladih u Rijeci, Bijenala grafike u Ljubljani, (mnogih drugih koje su na prostorima bivše Jugoslavije bile organizovane) do medjunarodnih na kojima je i dobijao znacajna priznanja i nagrade (Bijenale mladih u Parizu 1967.-Prva nagrada za grafiku ).

Citav njegov likovni izraz i poetski svet baziran je na otkrivanju misterije radjanja, prirode i prolaznosti. Stilizovani ili prepoznatljivi organski i geometriski oblici i njihove metamorfoze cine osnovnu filozofsku nit njegovog umetnickog izraza.

Postavka je fokusirana na najviše domete umetnickog grafickog stvaralaštva, pre svega period 60-tih i 70-tih godina, vreme koje se naziva "zlatnim dobom" grafike, kada je ova oblast likovnog izražavanja uživao ekskluzivnost u okviru savremene likovne scene.
Izložba ce biti otvorena do 24.februara 2013. godine.

Sonja Vukašinovic, viši kustos, GSLU Niš
O'ZVUCENJE, iz fonda kolekcije Wiener Städtische osiguranja, 17 / 24. mart 2013. god.
IZLOZBA PROFESORA I SARADNIKA FLU NIŠ, 17. januar - 03. februar 2013. god.
Povodom obeležavanje 10 godina od osnivanja Fakulteta umetnosti u Nišu u galeriji “Srbija” predstavljeni su radovi profesora ovog fakulteta.

Ljubitelji umetnosti imaju priliku da vide dela 26 profesora sa Odseka primenjene umetnosti i njihovih kolega sa Odseka likovne umetnosti.

Radovi su predstavljeni kroz razlicite forme i umetnicke pristupe.

- Pojedini autori izloženim radovima pokazuju istraživanje novih umetnickih prostora i težnju ka novim prisupima, dok drugi produžavaju istraživanja, na tematskom ili cisto formalnom planu, puteva po kojima su vec postali prepoznatljivi u svojim likovnim sredinama - kaže Davor Džalto, docent Fakulteta umetnosti u Nišu.

Izložba ce biti otvorena do 3. februara, a osim ponedeljka galerija je otvorena svakog dana od 10h do 20h.
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I