SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
press
Javne nabavke 2020
Plan javnih nabavki za 2020.
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š , S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
JAVNA NABAVKA - Sanacija mokrih čvorova u zgradi Likovne kolonije Sićevo, брoj 404-1/127Р-2018-28  U TOKU
Izmena plana javnih nabavki za 2020.
JAVNA NABAVKA - Usluge izdavanja publikacija, štampanje plakata, pozivnica JNMV - usluga br. 01/2020
preuzmi:
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za podnošenje prijava:
19. februar 2020. god do 12.00 časova
P R E S S   2 0 2 0
 
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Postupak javne nabavke 01/2020  Usluga štampanja monografije 50. godina Galerije SLU Niš, obajavljen je na portalu JN, pod brojem 2020/S FO2003250,
http://jnportal.ujn.gov.rs/
REZULTATI KONKURSA
GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ
ZA IZLAGANjE U 2021. GODINI
Spisak nabavki na koje se zakon ne primenjuje
Izmena spisaka nabavki na koje se zakon ne primenjuje