SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
ZBIRKA CRTEŽA

Galerija SLU  u svom Fondu sadrži crteže  koji su uglavnom nastali u likovnoj koloniji Sićevo.
U okviru zbirke nalaze se umetnici na čijim radovima možemo pratiti razvoj tehnike crteža od sedamdestih godina do danas.

Poseban kuriozitet  u Fondu Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu  zauzima blok sa crtežima kao neke vrste krokija ili dnevnika zabeleški učesnika Likovne kolonije Sićevo od 1970.god. do danas -koji sadrži imena poput Ivana Tabakovića , Stojana Ćelića , Miće Popovića, Radomira Reljića,  Bože Ilića- gde svaki od ovih umetnika beleži  zanimljive trenutke i pozitivnu atmosferu svakodnevnog druženja  u Sićevu.
Poznati umetnik Dobri Stojanović ističe da za njega linija nije samo  sredstvo kojim umetnik objašnjava svet, nego počinje da objašnjava samu sebe- što se najbolje vidi na njegovom crtežu iz Likovne kolonije Sićevo 1976.god.

U Zbirci se nalazi crtež našeg poznatog novinara i slikara Zuke Džumhura, koji je boraveći u Sićevu 1972. godine lakim, sigurnim linijama  nacrtao portret .

Prof.dr Pavle Vasić kao  počasni gost Kolonije 1981.godine poklanja za Zbirku crtež krejonom  u vidu portreta  koleginice-vajarke Jelisavete Šober Popović . U sličnom, maniru Nevenka Teokarević radi seriju portreta  kolege Miroljuba Aleksića /Sićevo 1988./.

Izuzetnom lakoćom, sigurnim potezima i neveropvatnom snagom u izrazu ističe se crtež u boji Peđe Milosavljevića koji prikazuje čuveni Venecijanski most Rialto /Fond kolonije u Lucernu/. Zbirka  nastavlja da se popunjava tokom godina crtežima nastalim u likovnoj koloniji Sićevo. Između ostalih tu su radovi Dušana Đokića / Sićevo 2004./, koji  dinamičnim  spletom linija u jarkim bojama ističe vlastiti, složeni misaoni proces. Milica Stevanović /Sićevo 2006./  u svom likovnom izarazu naglašava ulogu linije kao osnovnog, vodećeg izražajnog sredstva. Radovan Kragulj natavlja svoja ranija likovna istraživanja / Sićevo 2007./  bazirajući se na eksperimantima koji iskaču iz klasičnog poimanja crteža.

Iste godine Veselin Drašković  boraveći u Sićevu 2007.godine nastoji da u mediju crteža zadrži sa jedne strane  određene tradicionalne dimenzije, a sa  druge  strane sasvim novi pristup i  atmosferu.

Počevši od  veštog eksperimentisanja sa raznovrsnim materijalima  Ordana Petlovskog iz 1970. koji oslikava organsko-biološki karakter enformela, ili kao  mogućnost oslobađanja umetnika od svih ustaljenih klišea kao što je slučaj kod Roberta Mejsona, iz Kanade 1997.godine, preko  bojenog crteža i kolaža Slobodana Jelisijevića , dramatičnog  gesta Velizara Krstića /1999./ do  promišljenih  linija profesora  iz Japana Kenđi Nagai /2003./. Sasvim po strani je Cvetko Lainović koji u svom maniru sa nekoliko svedenih linija  crta gotovo dečjom naivnošću  ženski akt u jednom dahu.
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
ZBIRKA SAVREMENE GRAFIKE

se formirala prvenstveno zahvaljujući Likovnoj koloniji Sićevo a zatim otkupima sa tekućih ,samostalnih i kolektibnih izložbi. U novije vreme Zbirka se popunjava pretežno   od individualnih poklona umetnika a od 2005.god. zahvaljujući  formiranju Grafičke radionice Sićevo.U Zbirci su zastupljene sve tehnike/od drvoreza, bakroreza, linoreza, litografije, bakropisa,serigrafije,fotogravure, printa i različitih oblika kombinovane grafike...
Danas zbirka pruža ne samo  kratak presek razvoja grafičkog medija na ovim prostorima nego i najnovija dostignuća na svetskoj grafičkoj sceni.

Početke veće zastupljenosti grafike kao medija nalazimo zahvaljujući zalaganju profesora ALU u Beogradu Boška Karanovića i nekolicine njegovih kolega. Poševši od grafike Banovo brdo iz 1956. postepeno je  formirana  Zbirka savremene grafike.  U zbirci su  pored pomenutog, zastupljeni naši eminentni umetnici počevši od najstarijih kao što su: Božidar Jakac, koji svojim drvorezom iz 1965.godine pod nazivom Vrba  u duhu lirskog realizma ističe tradicionalne likovne vrednosti. Veliku ulogu je u tom smislu imala i likovna kolonija Sićevo, a potom  otkupi sa tekućih samostalnih i kolektivnih izložbi tokom sedamdesetih i osamdesetih. Halil Tikveša i Emir Dragulj  se svojim radovima u Zbirci  uključuju u  neonadrealističke tokove, Branko Miljuš  rastvara formu, proučava sadržaj geometrijskih oblika gradeći nove prostore.  Dok Milan Stašević dobitnik nagrade likovne kolonije „Sićevo 1984.“ za grafiku teži pojednostavljenoj, ritmičnoj  formi, Bogdan Borčić  umetnik iz Slovenije čije delo je otkupljeno sa  sa samostalne izložbe 1985. godine ističe težnju ka tehničkoj savršenosti, pre svega u bakropisu i akvatinti, kao i krajnjoj sažetosti likovnih elemenata došavši do radikalne čistoće geometrizovane forme, Jože Ciuha u tom periodu nastavlja istraživanja vezana za  vizantijsku umetnost. Pored pomenutih , Zbirka je dobila na kvalitetu  značajnim poklonom  vlasnika Galerije Viskonti iz Ljubljane Lazara Vujića- grafikom našeg poznatog umetnika  Dade Đurića.

U novije vreme zbirka se popunjava pretežno od  individualnih poklona umetnika, a od 2005.god. zahvaljujući  formiranju Grafičke radionice Sićevo. Adaptacijom  posebnog prostora  u zgradi Likovne kolonije kao i nabavkom grafičke prese ubrzo su stvoreni uslovi za rad.Tokom proteklih godina ,ispostavilo se da je pomenuta ideja plodonosna kako za samu zbirku galerije-tako i za prezentaciju  savremene grafičke produkcije.

Danas zbirka sadrži dela srpskih i inostranih autora pružajući ne samo kratak presek razvoja grafičkog medija na ovim prostorima, nego i novija dostignuća na svetskoj grafičkoj sceni.