SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
Većina skulptura je iz 70-tih i 80-tih godina.Svedoče o kretanjima u našem vajarstvu, od klasičnog figurativnog pristupa ( Radmila Graovac, Nikola Koka Janković), figuralne stilizacije (Đorđije Crnčević, Ante Marinović, Svetomir Radović) preko biomorfnih i organskih oblika (Milija Glišić, Jovan Kratohvil, Jelisaveta Šober Popović, Delija Pravački, Boško Kućanski) do antropomorfnih formi (Mira Jurišić) i geometrijske stilizacije (Aleksandar Zarin, Momčilo Krković, Dušan Marković). Jedan broj vajara zastupljen u zbirci (Venija Vučinih Turinski i Nikola Njirić) u etno tradiciji i folklornoj umetnosti nalazi inspiraciju i uglavnom ili isključivo koriste drvo kao vajarski materijal slično kao i  Branko Ružić čiji je Tahijev križ iz ove zbirke jedna je od 4 skulpture iz umetnikovog opusa, sa istom temom. Od vajara koji krajem sedamdesetih počinju svoj stvaralački put a koriste nove materijale ( pleksiglas, staklo, čelik) i teže purizmu i strogosti forme zastupljeni su Milija Nešić i Balša Rajčević. Kosta Bogdanović se bavi  ispitivanja ontološkog statusa ovog medija i pitanjem iluzivnosti forme što potvrđuje i trištih Porodica iz ove zbirke. U prilog vrednosti zbirke govori čiljenica da su umetnici zastupljeni delima koja su sa stanovišta likovnih i estetskih karakteristika značajni i vredni primeri iz njihovih opusa i to iz vremena kada su za svoj rad dobijali prestižno strukovno priznanje - nagradu Zlatno dleto (npr.M.Glišić 1975,M.Nešić 1978, V.V.Turinski 1980, D.Marković 1989) ili nagrade na Oktobarskim salonima u Beogradu (O.Logo 1965,J.Š.Popović 1975 A.Marinović 1976). Velika manjkavost zbirke je u podatku da je petnaestak godina stagnirala (1988-2002) i da u njoj sasvim sporadično zastupljeni umetnici koji na likovnu scenu stupaju od krajem osamdesetih. Među poslednjim delima prispelim u zbirku skulptura su pokloni umetnika Svetomira Arsića Basare i Jasmine Pejčić kao i dela Rajka Popivode i Olivere Parlić Karajanković na osnovu njihovog učešća u Radu Likovne kolonije „Sićevo“


G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
Ante Marinović
ZBIRKA SAVREMENE SKULPTURE

U fondu niške Galerije čuva se ukupno 79 skulptura od toga 36 je evidentirano u okviru Zbirke likovnih umetnika Niša a 47 pripada ovoj zbirci. To su  dela 26 umetnika iz Srbije i 5 umetnika iz bivših republika SFRJ: Hrvatske (Branko Ružić. Ante Marinović), Slovenije (Vilijem Jakopin) i BiH (Boško Kućanski, Nikola Njirić). Svaki od autora zastupljen je sa po jednim delom, izuzetak čine Mira Jurišić i Svetomir Arsić Basara sa po dve odnosno Jelisaveta Šober Popović i Viljem Jakopin sa po 4 skulpture. Jedna od skulptura iz zbirke nalazi se u javnom prostoru, to je Portret Nadežde Petrović rad J. Šober Popović čiji je gipsani model u bronzi odlio niški vajar Novica Jocić. Skulptura koja ima formu biste,  1984. postavljena je ispred zgrade Kolonije u Sićevu.

Zbirka  počiva na delima umetnika različitih generacija od kojih su najstariji oni koji sredinom pedesetih stupaju na likovnu scenu. Najstarija dela iz zbirke nastala 1965. (skulpture Ota Loga, Zorana Petrovića i Svetomira Arsića Basare)  dinamičnih su formi i apstraktnog izraza. Delo Agresivna forma Zorana Petrovića spada u retke primere enformel skulpture u našoj umetnosti.
Branko  Ružić
Milija Glišić
Momčilo Krković
Svetomir Arsic Basara
Zoran Petrović