SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
Molimo vas da pošaljete svoje podatke i komentar
i ukoliko želite da se prijavite na našu meiling listu.
Informacije o prostorima
Trenutna popunjenost
Contact Information
Trenutne postavke
Biografski podaci umetnika
GSLU - Niš
Informacije o izložbenim prostorima:
Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu
Zainteresovani umetnici se mogu obratiti na adresu:
Kej Kola Srpskih Sestara 1/II
18000 Niš
Tel.+38118512640;513701
Fax.+38118512642
gslunis@gmail.com
Kustosi: Milica Todorović, Radmila Kostić, Sonja Vukasinović
direktor: Emilija Ćocić Bilić
Kontakt informacije:
E-mail: gslunis@gmail.com
          
Svakog radnog dana sem subote i nedelje od 08.00 do 16.00 casova
www.gslunis.org
Mesecno azuriranje podataka.
Telefon:+38118512642

Emilija Ćocić Bilić
gslu.ema@gmail.com
umetnicki direktor
Milica Todorovic
gslu.milica@gmail.com
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I