SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
ZBIRKA PROŠIRENIH MEDIJA

formirana je postepeno od klasičnih crno-belih fotografija koje poseduju  dinamičnu igru svetla i senke /Miodrag Đorđević / preko onih iz svakodnevnog života nastalih  u selu Sićevu /Zmago Jeraj /
, uvećane hrapave fakture zida starog MIN-a koje podsećaju na slikarstvo enformela /Til Verner/, kolažiranih celina koje su ukomponovane u jednu zanimljivu celinu / Branimir Karanović /,ironično-provokatinih kolaža, /Aleksandar Rafajlović / pa do fotografija koje su trajno  zabeležile ležeće skulpture od zemlje i korenja koje su rađene u Sićevu ispred crkve u duhu land-arta. /Margarit Larman/.

Zlatko Glamočak je kao učesnik likovne kolonije Sićevo 1999. načinio objekat na temu NATO bombardovanja Srbije koji na provokativan i morbidan  način diže glas protiv agresije i rata uopšte.  Ovoj zbirci pripadaju i dela Bože Plazinića , Mirka Marića, Nevene Popović i Olivere Parlić Karajanković,  nastala u Likovnoj koloniji Sićevo.

Svojim zanimljivim  video radovima zastupljeni su Franc Purg/Slovenija/ , Anica Vučinić ,Vasil Stefanov i  Nina Kovačeva /Bugarska/  koji  kratkim  filmomovima na zanimljiv način kroz interesantne kadrove  postavljaju niz pitanja koja podstiču na razmišljanje.Marija Kauzlarić  /koautor Adriana Zaharijašević /  svojom instalacijom nastalom u Sićevu pokazuje da je umetnost prisutna kao segment društvene prakse i način  komunikacije iliinterakcije na više nivoa.Čedomir Vasić svojim delom  kao delom ambijentalne postavke  povodom obeležavanja  1700 godina od Milanskog edikta, nastavlja  vlastita problemska i vizuelna istraživanja.

G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I