КОНКУРСИ

ЗАПИСНИК селекционе комисије

Изложба Нишки цртеж 2023
НАДЕЖДИНИМ ПУТЕМ

З А П И С Н И К селекционе комисије

Комисија у саставу: дипломирани сликар, музејски саветник Соња Вукашиновић, дипломирани сликар, кустос Милан Ристић и историчар уметности, музејски саветник Милица Тодоровић је након детаљног прегледавања радова 60 уметника, који су приспели по конкурсу, за изложбу Нишки цртеж – Надеждиним путем, ценећи ликовну вредност дела и поштовање задате теме, за излагање изабрао радове следећих уметника:

Братислав Башић, Зоран Костић, Никола Марковић, Антеа Аризановић Мутаовић, Мирон Мутаовић, Александар Младеновић Лека, Елизабета Маторкић Бисенић, Ђуро Радоњић, Јелена Шалинић Терзић, Бојан Оташевић, Јована Ђорђевић, Стеван Китић, Јелена Китић, Миљана Раденковић, Марина Живковић, Александра Милутиновић,Урош Милинчић, Софија Миловановић, Александра Стојановић, Даница Максимовић, Владо Њаради, Теодора Мицић, Анђела Мицић, Исидора Јанчић, Вадица Ристић, Зоран Илић, Радован Станојевић, Наташа Станојевић Александра Павловић, Влада Ранђеловић, Сузана Милојевић, Милован Пенков, Живорад Јовановић, Славко Луковић, Јелена Петровић Луковић, Невена Мишковић Бошковић, Ана Цвејић, Срећко Здравковић, Милорад Степанов, Милица Антонијевић, Јован Спасић, Александар Спасић, Маја Сироватка, Миа Манић, Мишо Филиповац, Катарина Мијатовић, Теодора Николић, Драгана Младеновић, Катарина Недељковић, Маја Мрдаковић.

Због просторних органићења од већине уметника изабран је по један рад.


НИШКИ ЦРТЕЖ 2023 „НАДЕЖДИНИМ ПУТЕМ“

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема изложбу
„НИШКИ ЦРТЕЖ 2023“ која ће ове године бити посвећена обележавању значајног јубилеја
– 150 година од рођења наше познате сликарке Надежде Петровић (1873-1915), стога је
званични назив изложбе „НАДЕЖДИНИМ ПУТЕМ“.

Надежду је животни пут повремено доводио до Ниша где је заједно са сестром долазила
код породичних пријатеља, да би у селу Сићеву, 1905. године боравила заједно са
колегама из Словеније и Хрватске, реализујући тако своју идеју о Првој југословенској
уметничкој колонији, што је значајна културолошка тековина нашег краја. С друге стране,
Надеждин уметнички пут био је пут модерности, авангарде, прихватања и примене напредних
уметничких схватања, по чему је узор и инспирација бројним генерацијама уметника.

Позивамо вас да својим учешћем на изложби искажете посебан омаж уметници која је
родоначелник српске Модерне.

Изложба ће бити реализована у термину од 21. децембра 2023. до 21. јануара 2024. у
Официрском дому у Нишу, а радове можете донети лично или послати поштом,
најкасније до 30. новембра 2023. на адресу – Галерија савремене ликовне уметности, Кеј
Кола српских сестара бр. 1 спрат II, 18 000 Ниш.

Партиципација за учешће на изложби је 1000 динара. Уплату извршити на рачун
ГалеријаСЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор.

Обавеза Галерије је да уз примерак каталога врати радове аутору у року од 30 дана након
завршетка изложбе.

 

 

Пријавни формулар можете преузети овде:

пријавни формулар 

 

 

 


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 2024

ОДЛУКА УМЕТНИЧКОГ САВЕТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

 

На седници одржаној 30. јуна у канцелеријама Галерије СЛУ Ниш, Уметнички савет је разматрао приспеле захтеве за излагање у нареној години. Од 76 захтева Уметнички савет је одобрио следеће:

 

За Павиљон у Тврђави:

Бојан Оташевић

Ђорђе Ђорђевић

Лидија Узелац

Љиљана Шуњеварић

Милан Станојев

Анђела Мујчић

Факултети уметности Ниш, Београд, Нови Сад

Међународно бијенале плаката

Резерва - Миљан Стевановић

 

 

За Салон 77

Јелена Јоцић

Селма Ђулизаревић Карановић

Маша Пауновић

Паулина Алексић и Сара Поповић

резерва -  Андреа Морачанин

 

Предложено је да ретроспективна изложба Александра Девића поводом 45 година рада буде приређена у Официрском дому.

 

Уметнички савет је радио у саставу: предесник проф. др Мишко Павловић и чланови проф. Братислав Башић и музејски саветници Радмила Костић и Милица Тодоровић док проф. Стеван Којић због студијског боравка у Кини није био у могућности да присуствује састанку.

 


Ј А В Н И      К О Н К У Р С

ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И      К О Н К У Р С
ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2024. ГОДИНЕ
У ИЗЛОЖБЕНИМ ПРОСТОРИМА

Павиљон у Тврђави (220м2) за 8 термина током године
Салон 77 у Тврђави (64м2) за 4 термина током године

Конкурсне пријаве могу да подносе академски образовани уметници, чланови удружења (УЛУС-а, УЛУПУДС-а...), остали већ афирмисани ликовни ствараоци који у Нишу нису самостално излагали последњих пет година као и кустоси, историчари и теоретичари уметности са ауторским пројектима

Пријава треба да садржи:
- кратку биографију
- опис пројекта односно изложбе
- визуелну документацију (каталог, скице или фотографије дела која би излагали)

Конкурс је отворен до 10. јуна 2023. године.

Материјал за конкурс може се доставити поштом на адресу: Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронском облику на e-mail адресу: konkursgslunis@gmail.com. Документацију слати у PDF (рreset:Web) формату.

Конкурсни материјал се не враћа.

Резултати конкурса биће објављени на сајту ГалеријеСЛУ Ниш www.gslunis.rs
најкасније до 10. јула.


„НИШКА ТВРЂАВА КРОЗ ОБЈЕКТИВ САВРЕМЕНИКА“

П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА ИЗЛОЖБИ „НИШКА ТВРЂАВА КРОЗ ОБЈЕКТИВ САВРЕМЕНИКА“

Поводом обележавања 300 година од градње нишке Тврђаве у садашњем облику, Галерија савремене ликовне уметности Ниш ће приредити колективну изложбу фотографија и видео радова у Павиљону у Тврђави, у периоду од 15. августа до 10. септембра 2023. године.

Реализација изложбе подразумева интеракцију са јавношћу односно публиком стога Галерија СЛУ Ниш позива заинтересоване да најкасније до 15. јула доставе актуелне фотографије, фотографије из породичних архива или краће видео записе (трајања до 2 минута) везане за тврђаву као најупечатљивији визуелни симбол града Ниша.

Опремљене или неопремљене фотографије могу се донети у канцеларијама Галерије или послати на адресу Кеј Кола српских сестара ½ Ниш а електронске фотографије и видео записи у стандардним дигиталним форматима могу се слати мејлом на адресу gslunis@gmail.com

Посебно именована комисија ће од приспелих дела сачинити избор за излагање.

Ауторима три најуспелија рада Галерија СЛУ Ниш ће доделити награде.

Нишка тврђава је саграђена у периоду од 1721-1723. године на простору античког и средњовековног утврђења и има континуитет од око два миленијума постојања. У комплексу данашње тврђаве налазе се бројни објекти и археолошки налази из праисторије, римског, византинског и турског периода.

С надом да ће те се одазвати позиву и тако учествовати у обележавању великог јубилеја,
унапред се захваљујемо на сарадњи.

У Нишу, 8. мај 2023.

Галерија СЛУ Ниш


ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ НИША

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш
припрема изложбу

„ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ НИША“.

Изложба ће бити реализована у Официрском дому у Нишу,
од 21. 3. до 23. 4. 2023. године.

Право учешћа имају академски уметници из Ниша, радовима насталим у последњих пет година. Изложба ће бити жирирана.

Радови се предају у канцеларијама Галерије СЛУ Ниш до 28. 2. 2023. године.
Уз радове треба приложити кратку биографију, контакт телефон и интернет адресу, као и податке о делу.

 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КОЈИ СУ ПРОШЛИ ЖИРИРАЊЕ:

1. Алексић Паулина (1999, Зајечар)
2. Анђелковић Мирјана (1948, Београд)
3. Башић Братислав (1962, Ниш)
4. Бујић Лидија (1970, Ниш)
5. Видојковић Милан (1980, Ниш)
6. Девић Александар (1954, Београд)
7. Димитријевић Данијела (1989, Ниш)
8. Ђорђевић Катарина (1966, Ниш)
9. Ђорђевић Миленковић Олга (1985, Ниш)
10. Ердељановић Цурк Славица (1954, Ниш)
11. Живић Бојан (1962, Ниш)
12. Живић Мина ( 1997, Ниш)
13. Живковић Марина (1966, Ниш)
14. Живковић Мирослав (1972, Ниш)
15. Јанковић Биљана (1974, Ниш)
16. Јовановић Крстић Биљана (1980, Врање)
17. Јовановић Кристина (1998, Ниш)
18. Кандолф Борис (1959,Ниш)
19. Китић Јелена (1975, Ниш)
20. Китић Стеван (1980, Ниш)
21. Костић Палански Звонимир (1948, Бела Паланка)
22. Костић Зоран (1963, Ниш)
23. Марковић Никола (1976)
24. Миланов Никола (1995, Ниш)
25. Миленковић Иван (1988, Лесковац)
26. Милојевић Звонко (1965, Ниш)
27. Митић Горан (1989, Ниш)
28. Мујчић Анђела (1981, Ниш)
29. Николов Бранко (1956, Димитровград)
30. Павићевић Александар (1950, Скопље)
31. Пејчић Марта (1999, Ниш)
32. Пенков Милован (1963, Рађени)
33. Поповић Сара (1997, Ниш)
34. Радојковић Слободан (1967, Ниш)
35. Радоњић Ђуро (1949, Алексинац)
36. Ранђеловић Владан (1975, Ниш)
37. Ристић Владица (1981, Немачка)
38. Ристић Дејан (1994, Лесковац)
39. Савић Ивана (1974, Ниш)
40. Стаменковић Наталија (1999, Ниш)
41. Станковић Владимир (1969, Ниш)
42. Станковић Драган (1953, Ниш)
43. Станковић Ивана (1973, Ниш)
44. Станојевић Наташа (1987, Јагодина)
45. Станојевић Радован (1974, Ниш)
46. Стефановић Дарко (1999, Лесковац)
47. Стојановић Александра (1999, Сурдулица)
48. Стојановић Сара (1999, Ниш)
49. Стојков Горана (1993, Ниш)
50. Трајковић Попивода Јелена (1980, Краљево)
51. Узелац Лидија (1961, Травник)
52. Фелкер Иван (1950)
53. Цвејић Марија (1986, Приштина)
54. Цветковић Миомир (1948, Лесковац)
55. Цурк Марија (1995, Ниш)
56. Цурк Франц (1949, Љубљана)

 


НИШКИ ЦРТЕЖ - НОВИ ПРОСТОРИ

Поштовани

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема традиционалну годишњу изложбу Нишки цртеж. Отварање изложбе је планирано за 22. децембар 2022. године у изложбеном простору Галерије Офгицирског дома.

Тема овогодишње изложбе је НОВИ ПРОСТОРИ.

Право учешћа имају сви академски образовани уметници. Сваки уметник може конкурисати са једним радом, димензије и техника нису ограничени. Трочлана селекциона комисија ће сачинити избор дела за изложбу. Рад уметника не сме бити старији од 5 година. Партиципација за учешће на изложби је 600 динара и уплаћује се на жиро рачун Галерије СЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор. Прикупљена средства од партиципације покривају трошкове враћања радова уметницима. Рад са попуњеним формуларом и потврдом о уплати партиципације доставити поштом или лично на адресу Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II, 18 000 Ниш, најкасније до 25. новембра 2022. године.

Галерија ће бити у обавези да, уз примерак каталога, врати ауторима изложене радове до 15. марта 2022.

Напомена: У случају погоршања епидемиолошке ситуације Галерија СЛУ Ниш задржава право измене термина отварања изложбе, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Унапред хвала на сарадњи.


Конкурс за израду идејног решења за споменик ненасиљу у парку Светог Саве

Конкурс за израду идејног решења за споменик ненасиљу у парку Светог Саве отворен је до 26. октобра ове године. Преузмите и упознајте се са условима конкурса.
Материјал можете преузети на: https://www.ni.rs/poziv-za-izradu-idejnog-resenja-za.../

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 2023

ОДЛУКА УМЕТНИЧКОГ САВЕТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

 

Дана 13. јула 2022. одржан је састанак Уметничког савета Галерије савремене ликовне уметности Ниш ради одлучивања о захтевима за излагање у Нишу током 2023 године, у изложбеним просторима Павиљон и Салон 77.

На конкурс расписан од стране ГалеријеСЛУ Ниш приспело је укупно 42 захтева.

Након детаљног прегледавања, анализе и консултација Уметнички савет је одобрио 17 али са препоруком да се у неким случајевима по два захтева споје сматрајући да проблемско и медијско сусретање и сучељавање поетика два аутора у оквиру једне поставке може да буде врло инспиративно за уметнике и кустосе и драгоцено за публику.

Одобрени су захтеви следећих уметника:

 

За Салон 77:

Душан Петровић

Јелена Китић

Богдан Павловић

Невена Поповић

Сандра Лакићевић

Љиљана Павловић

Милан Кујунџић

 

За Павиљон:

Аница Радошевић

Биљана Јанковић

Ивана Савић и Биљана Крстћ

Јелена Петровић Луковић

Марко Лађушић

Изложба плаката 5 уметница

Такође Савет је предложио да у Павиљону заједничке изложбе имају:

Софија Војиновић и Теодора Војиновић

Павле Поповић и Ђорђе Симић

 

Уметники савет је радио у саставу: проф Мишко Павловић ( председник Савета), проф. Братислав Башић, музејски саветник Милица Тодоровић и музејски саветник Радмила Костић док је пети члан Савета проф. Стеван Којић био оправдано одсутан.

Уметнички савет и колектив Галерије СЛУ Ниш се захваљује свим уметницима који су конкурисали на показаном интересовању и са професионалном одговорношћу исчекују сарадњу са ауторима чији су захтеви прихваћени.

 

У Нишу, 13. јул 2022.


КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ У ИЗЛОЖБЕНИМ ПРОСТОРИМА

-   Павиљон у Тврђави (240м2) за 8 термина током године

-   Салон 77 у Тврђави (64м2) за 7 термина током године

 

Конкурсне пријаве могу да подносе академски образовани уметници, чланови удружења (УЛУС-а, УЛУПУДС-а...), остали већ афирмисани ликовни ствараоци који у Нишу нису самостално излагали последњих пет година као и кустоси, историчари и теоретичари уметности са ауторским пројектима

Пријава треба да садржи:

- кратку биографију

- опис пројекта односно изложбе

- визуелну документацију (каталог, скице или фотографије дела која би излагали)

 

Конкурс је отворен до 20. јуна 2022. године.

Материјал за конкурс може се доставити поштом на адресу: Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронском облику на e-mail адресу: konkursgslunis@gmail.com. Документацију слати у PDF (рreset:Web) формату.

Конкурсни материјал се не враћа.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Галерије СЛУ Ниш www.gslunis.rs