КОНКУРСИ

НИШКИ ЦРТЕЖ - НОВИ ПРОСТОРИ

Поштовани

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема традиционалну годишњу изложбу Нишки цртеж. Отварање изложбе је планирано за 22. децембар 2022. године у изложбеном простору Галерије Офгицирског дома.

Тема овогодишње изложбе је НОВИ ПРОСТОРИ.

Право учешћа имају сви академски образовани уметници. Сваки уметник може конкурисати са једним радом, димензије и техника нису ограничени. Трочлана селекциона комисија ће сачинити избор дела за изложбу. Рад уметника не сме бити старији од 5 година. Партиципација за учешће на изложби је 600 динара и уплаћује се на жиро рачун Галерије СЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор. Прикупљена средства од партиципације покривају трошкове враћања радова уметницима. Рад са попуњеним формуларом и потврдом о уплати партиципације доставити поштом или лично на адресу Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II, 18 000 Ниш, најкасније до 25. новембра 2022. године.

Галерија ће бити у обавези да, уз примерак каталога, врати ауторима изложене радове до 15. марта 2022.

Напомена: У случају погоршања епидемиолошке ситуације Галерија СЛУ Ниш задржава право измене термина отварања изложбе, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Унапред хвала на сарадњи.


Конкурс за израду идејног решења за споменик ненасиљу у парку Светог Саве

Конкурс за израду идејног решења за споменик ненасиљу у парку Светог Саве отворен је до 26. октобра ове године. Преузмите и упознајте се са условима конкурса.
Материјал можете преузети на: https://www.ni.rs/poziv-za-izradu-idejnog-resenja-za.../

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 2023

ОДЛУКА УМЕТНИЧКОГ САВЕТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

 

Дана 13. јула 2022. одржан је састанак Уметничког савета Галерије савремене ликовне уметности Ниш ради одлучивања о захтевима за излагање у Нишу током 2023 године, у изложбеним просторима Павиљон и Салон 77.

На конкурс расписан од стране ГалеријеСЛУ Ниш приспело је укупно 42 захтева.

Након детаљног прегледавања, анализе и консултација Уметнички савет је одобрио 17 али са препоруком да се у неким случајевима по два захтева споје сматрајући да проблемско и медијско сусретање и сучељавање поетика два аутора у оквиру једне поставке може да буде врло инспиративно за уметнике и кустосе и драгоцено за публику.

Одобрени су захтеви следећих уметника:

 

За Салон 77:

Душан Петровић

Јелена Китић

Богдан Павловић

Невена Поповић

Сандра Лакићевић

Љиљана Павловић

Милан Кујунџић

 

За Павиљон:

Аница Радошевић

Биљана Јанковић

Ивана Савић и Биљана Крстћ

Јелена Петровић Луковић

Марко Лађушић

Изложба плаката 5 уметница

Такође Савет је предложио да у Павиљону заједничке изложбе имају:

Софија Војиновић и Теодора Војиновић

Павле Поповић и Ђорђе Симић

 

Уметники савет је радио у саставу: проф Мишко Павловић ( председник Савета), проф. Братислав Башић, музејски саветник Милица Тодоровић и музејски саветник Радмила Костић док је пети члан Савета проф. Стеван Којић био оправдано одсутан.

Уметнички савет и колектив Галерије СЛУ Ниш се захваљује свим уметницима који су конкурисали на показаном интересовању и са професионалном одговорношћу исчекују сарадњу са ауторима чији су захтеви прихваћени.

 

У Нишу, 13. јул 2022.


КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ У ИЗЛОЖБЕНИМ ПРОСТОРИМА

-   Павиљон у Тврђави (240м2) за 8 термина током године

-   Салон 77 у Тврђави (64м2) за 7 термина током године

 

Конкурсне пријаве могу да подносе академски образовани уметници, чланови удружења (УЛУС-а, УЛУПУДС-а...), остали већ афирмисани ликовни ствараоци који у Нишу нису самостално излагали последњих пет година као и кустоси, историчари и теоретичари уметности са ауторским пројектима

Пријава треба да садржи:

- кратку биографију

- опис пројекта односно изложбе

- визуелну документацију (каталог, скице или фотографије дела која би излагали)

 

Конкурс је отворен до 20. јуна 2022. године.

Материјал за конкурс може се доставити поштом на адресу: Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронском облику на e-mail адресу: konkursgslunis@gmail.com. Документацију слати у PDF (рreset:Web) формату.

Конкурсни материјал се не враћа.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Галерије СЛУ Ниш www.gslunis.rs


Изложба примењених уметника и дизајнера региона Ниш

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема традиционалну биеналну изложбу примењених уметника и дизајнера региона Ниш.

Отварање изложбе је планирано за 1. март 2022. године у изложбеној сали Официрског дома.

Право учешћа имају сви академски образовани уметници.

Трочлана селекциона комисија ће сачинити избор дела за изложбу.

Дела која конкуришу за изложбу треба да буду искључиво из области примењене уметности и дизајна.

Рад са основним подацима и биографијом доставити поштом или лично на адресу Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II, 18 000 Ниш, најкасније до 10. фебруара 2022. године.

Галерија СЛУ обавештава све изагаче да после одржане изложбе дођу по своје радове у року од 10 дана по завршетку изложбе.

Напомена: Галерија СЛУ Ниш, сходно епидемиолошкој ситуацији, задржава право измене термина отварања изложбе, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Унапред хвала на сарадњи.


ЗАПИСНИК СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ - НИШКИ ЦРТЕЖ: Перспективе

ЗАПИСНИК СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

за избор уметничких радова за изложбу

НИШКИ ЦРТЕЖ: Перспективе

Дана 2. децембра 2021, комисија у саставу Александар Девић, магистар сликарства и графике, Соња Вукашиновић, музејски саветник у ГСЛУ и Милан Ристић, кустос ГСЛУ је од приспела 104 за излагагање изабрала 62 уметничка рада. Водећи се ширим тематским кругом и критеријумима визуелне функционалности, поштујући медијску и разноврсности уметничких погледа, комисија је одабрала дела следећих уметника:

Антеа Аризановић
Братислав Башић
Љубиша Брковић
Лидија Бујић
Никола Велицки
Милан Видојковић
Вељко Вучковић
Наташа Дејановић
Нада Денић
Мирјана Денков
Далијела Димитријевић
Јелена Ђукановић
Славица Ердељановић Цурк
Бојан Живић
Мина Живић
Срећко Здравковић
Нина Истаков
Милан Јакшић
Биљана Јевтић
Марија Јевтић Гајић
Каја Јовановић
Стефана Јовановић
Борис Кандолф
Зоран Д. Костић
Невена Костић
Анђела Леловић
Маја Маљевић
Никола Марковић
Елизабета Маторкић Бисенић
Владимир Милановић
Иван Миленковић
Горан Митић
Жељка Момиров
Анђела Мујчић
Мирон Мутаовић
Катарина Недељковић
Теодора Николић
Бојан Оташевић
Александар Павићевић
Драгана Пајковић Додиг
Магда Радојловић
Станиша Радојловић
Јована Радојчић
Ирена Ранђел
Јованка Рашовић
Владица Ристић
Кристина Ристић
Ивана Савић
Ђорђе Славковић
Јован Спасић
Дуња Станојевић
Наташа Станојевић
Радован Станојевић
Драгана Б. Стевановић
Тамара Томић
Јелена Трајковић Попивода
Драган Хајровић
Даниела Фулгоси
Ана Цвејић
Марија Цурк
Франц Цурк
Јелена Шаленић Терзић


НИШКИ ЦРТЕЖ: ПЕРСПЕКТИВЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема традиционалну годишњу изложбу Нишки цртеж. Отварање изложбе је планирано за 23. децембар 2021, у изложбеној сали у Официрском дому.

Тема овогодишње изложбе је ПЕРСПЕКТИВЕ.

Право учешћа имају сви академски образовани уметници. Сваки уметник може конкурисати са једним радом, у техници по избору, не већих димензија од 1,5m.

Трочлана селекциона комисија ће сачинити избор дела за изложбу.

Партиципација за учешће на изложби је 600 динара и уплаћује се на жиро рачун Галерије СЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор.

Рад са попуњеним формуларом и потврдом о уплати партиципације доставити поштом или лично на адресу Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II, 18 000 Ниш, најкасније до 26. новембра 2021. године.

Галерија ће бити у обавези да, уз примерак каталога, врати ауторима изложене радове до 15. марта 2022.

Напомена: Галерија СЛУ Ниш, сходно епидемиолошкој ситуацији, задржава право измене термина отварања изложбе, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Унапред хвала на сарадњи.


Резултати конкурса 2022

По конкурсу је приспела 71 молба од којих је Уметнички савет прихватио за реализацију следеће:

Официрски дом - Зоран Тодовић и Вана Урошевић, Марија Вукотић и Милан Кацевски;

Павиљон у Тврђави - Иван Миленковић, Миљан Недељковић, Марија Јевтић, Радослав Тадић, Стеван Китић /статус резерве Никола Говедарица/;

Салон 77 - Нина Тодоровић, Даниела Фулгоси, Мирон Мутаовић, Јелена Трајковић, Бранка Јовановић, Иван Мишић, Марко Вучковић, Садко Хаџихасановић, Сања Девић и Биљана Станковић, Весна Милојковић, Милена Симић /статус резерве имају Душан Станојевић и Константинос Петровић/.

Односно Уметнички савет је од конкурсних пројеката за главни програм одобрио 18 захтева док 3 захтева имају статус резери.

У Нишу, 7.7.2021. год.

Уметнички савет ГСЛУ Ниш:

Мишко Павловић, професор ФЛУ Београд
Стеван Којић, професор Академије уметности Нови Сад
Братислав Башић, професор ФЛУ Ниш
Милица Тодоровић, музејски саветник
Радмила Костић, музејски саветник


КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Галерија савремене ликовне уметности Ниш расписује

КОНКУРС  ЗА  ИЗЛАГАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

у изложбеним просторима:

Официрски дом (280м2)

Павиљон у Тврђави (240м2)

Салон 77 (64м2)

Конкурс је намењен дипломираним ликовним и визуелним уметницима који у предходних пет година нису излагали у Нишу и историчарима уметности за ауторске пројекте из области савремене уметности.

Материјал за конкурс:

- До десет фотографија радова који се предлажу за излагање ( у JPG форману, величине до 2 МБ)

- Концепт изложбе у писаној форми (највише једна шлајфна текста)

- Професионална биографија

Материјал за конкурс слати поштом на адресу Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронској форми на адресу konkursgslunis@gmail.com

Конкурс је отворен до 20. јуна 2021.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Галерије /www gslunis.rs/


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 2021

На електронској седници одржаној 27. јула, Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш је од 76 захтева приспелих по конкурсу одобрио следеће:

rezultatikonkusa21