КОНКУРСИ

ЗАПИСНИК СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ - НИШКИ ЦРТЕЖ: Перспективе

ЗАПИСНИК СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

за избор уметничких радова за изложбу

НИШКИ ЦРТЕЖ: Перспективе

Дана 2. децембра 2021, комисија у саставу Александар Девић, магистар сликарства и графике, Соња Вукашиновић, музејски саветник у ГСЛУ и Милан Ристић, кустос ГСЛУ је од приспела 104 за излагагање изабрала 62 уметничка рада. Водећи се ширим тематским кругом и критеријумима визуелне функционалности, поштујући медијску и разноврсности уметничких погледа, комисија је одабрала дела следећих уметника:

Антеа Аризановић
Братислав Башић
Љубиша Брковић
Лидија Бујић
Никола Велицки
Милан Видојковић
Вељко Вучковић
Наташа Дејановић
Нада Денић
Мирјана Денков
Далијела Димитријевић
Јелена Ђукановић
Славица Ердељановић Цурк
Бојан Живић
Мина Живић
Срећко Здравковић
Нина Истаков
Милан Јакшић
Биљана Јевтић
Марија Јевтић Гајић
Каја Јовановић
Стефана Јовановић
Борис Кандолф
Зоран Д. Костић
Невена Костић
Анђела Леловић
Маја Маљевић
Никола Марковић
Елизабета Маторкић Бисенић
Владимир Милановић
Иван Миленковић
Горан Митић
Жељка Момиров
Анђела Мујчић
Мирон Мутаовић
Катарина Недељковић
Теодора Николић
Бојан Оташевић
Александар Павићевић
Драгана Пајковић Додиг
Магда Радојловић
Станиша Радојловић
Јована Радојчић
Ирена Ранђел
Јованка Рашовић
Владица Ристић
Кристина Ристић
Ивана Савић
Ђорђе Славковић
Јован Спасић
Дуња Станојевић
Наташа Станојевић
Радован Станојевић
Драгана Б. Стевановић
Тамара Томић
Јелена Трајковић Попивода
Драган Хајровић
Даниела Фулгоси
Ана Цвејић
Марија Цурк
Франц Цурк
Јелена Шаленић Терзић


НИШКИ ЦРТЕЖ: ПЕРСПЕКТИВЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема традиционалну годишњу изложбу Нишки цртеж. Отварање изложбе је планирано за 23. децембар 2021, у изложбеној сали у Официрском дому.

Тема овогодишње изложбе је ПЕРСПЕКТИВЕ.

Право учешћа имају сви академски образовани уметници. Сваки уметник може конкурисати са једним радом, у техници по избору, не већих димензија од 1,5m.

Трочлана селекциона комисија ће сачинити избор дела за изложбу.

Партиципација за учешће на изложби је 600 динара и уплаћује се на жиро рачун Галерије СЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор.

Рад са попуњеним формуларом и потврдом о уплати партиципације доставити поштом или лично на адресу Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II, 18 000 Ниш, најкасније до 26. новембра 2021. године.

Галерија ће бити у обавези да, уз примерак каталога, врати ауторима изложене радове до 15. марта 2021.

Напомена: Галерија СЛУ Ниш, сходно епидемиолошкој ситуацији, задржава право измене термина отварања изложбе, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Унапред хвала на сарадњи.


Резултати конкурса 2022

По конкурсу је приспела 71 молба од којих је Уметнички савет прихватио за реализацију следеће:

Официрски дом - Зоран Тодовић и Вана Урошевић, Марија Вукотић и Милан Кацевски;

Павиљон у Тврђави - Иван Миленковић, Миљан Недељковић, Марија Јевтић, Радослав Тадић, Стеван Китић /статус резерве Никола Говедарица/;

Салон 77 - Нина Тодоровић, Даниела Фулгоси, Мирон Мутаовић, Јелена Трајковић, Бранка Јовановић, Иван Мишић, Марко Вучковић, Садко Хаџихасановић, Сања Девић и Биљана Станковић, Весна Милојковић, Милена Симић /статус резерве имају Душан Станојевић и Константинос Петровић/.

Односно Уметнички савет је од конкурсних пројеката за главни програм одобрио 18 захтева док 3 захтева имају статус резери.

У Нишу, 7.7.2021. год.

Уметнички савет ГСЛУ Ниш:

Мишко Павловић, професор ФЛУ Београд
Стеван Којић, професор Академије уметности Нови Сад
Братислав Башић, професор ФЛУ Ниш
Милица Тодоровић, музејски саветник
Радмила Костић, музејски саветник


КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Галерија савремене ликовне уметности Ниш расписује

КОНКУРС  ЗА  ИЗЛАГАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

у изложбеним просторима:

Официрски дом (280м2)

Павиљон у Тврђави (240м2)

Салон 77 (64м2)

Конкурс је намењен дипломираним ликовним и визуелним уметницима који у предходних пет година нису излагали у Нишу и историчарима уметности за ауторске пројекте из области савремене уметности.

Материјал за конкурс:

- До десет фотографија радова који се предлажу за излагање ( у JPG форману, величине до 2 МБ)

- Концепт изложбе у писаној форми (највише једна шлајфна текста)

- Професионална биографија

Материјал за конкурс слати поштом на адресу Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронској форми на адресу konkursgslunis@gmail.com

Конкурс је отворен до 20. јуна 2021.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Галерије /www gslunis.rs/


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 2021

На електронској седници одржаној 27. јула, Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш је од 76 захтева приспелих по конкурсу одобрио следеће:

rezultatikonkusa21