Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема изложбу
„НИШКИ ЦРТЕЖ 2023“ која ће ове године бити посвећена обележавању значајног јубилеја
– 150 година од рођења наше познате сликарке Надежде Петровић (1873-1915), стога је
званични назив изложбе „НАДЕЖДИНИМ ПУТЕМ“.

Надежду је животни пут повремено доводио до Ниша где је заједно са сестром долазила
код породичних пријатеља, да би у селу Сићеву, 1905. године боравила заједно са
колегама из Словеније и Хрватске, реализујући тако своју идеју о Првој југословенској
уметничкој колонији, што је значајна културолошка тековина нашег краја. С друге стране,
Надеждин уметнички пут био је пут модерности, авангарде, прихватања и примене напредних
уметничких схватања, по чему је узор и инспирација бројним генерацијама уметника.

Позивамо вас да својим учешћем на изложби искажете посебан омаж уметници која је
родоначелник српске Модерне.

Изложба ће бити реализована у термину од 21. децембра 2023. до 21. јануара 2024. у
Официрском дому у Нишу, а радове можете донети лично или послати поштом,
најкасније до 30. новембра 2023. на адресу – Галерија савремене ликовне уметности, Кеј
Кола српских сестара бр. 1 спрат II, 18 000 Ниш.

Партиципација за учешће на изложби је 1000 динара. Уплату извршити на рачун
ГалеријаСЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор.

Обавеза Галерије је да уз примерак каталога врати радове аутору у року од 30 дана након
завршетка изложбе.

 

 

Пријавни формулар можете преузети овде:

пријавни формулар