Издавачка делатност Галерије савремене ликовне уметности Ниш своди  се доминантно на публиковање каталога. За велику већину изложби штампани су оригинални каталози. Прве четири године то су били типски каталози, издуженог а уског формата, рађени по дизајн решењу Милета Грозданића а у духу попарта. Касније, током седамдесетих и осамдесетих  година XX века, приређивани су каталози различитог обима (од 6 до 42 стране) и димензија штампани у црно-белој техници.. Последњих десет година ГСЛУ Ниш је стандардизовала обим (до 60 страна за колективне, до 30 страна за самосталне изложбе) и димензије каталога (32x24cm) чији је издавач.

ГСЛУ Ниш је објавила и четири монографије. Поводом обележавања стогодишњице од првог окупљања уметника у Сићеву објављена је монографија Ликовна колонија Сићево 1905-2005 чији су аутори Љубица Миљковић, Милица Тодоровић и Радмила Костић. Поновљено и проширено издање (текстом Соње Вукашиновић) објављено је 2014 године под називом Ликовна колонија Сићево 1905-1964-2014. Монографија о сликарки Зорици Костић објављена је 2012 године. Њен аутор је новинар и публициста Слободан Крстић а садржи текстове Зоричиних колега, историчара уметности, новинара и пријатеља. Док је монографија о вајару Василију Перевалову  објављена 2018 године. Поред текстова Радмиле Влатковић, Миодрага Анђелковића и Милице Тодоровић монографија садржи и изводе из предходно објавњених приказа изложби овог уметника. Сва издања ГСЛУ Ниш обимнија од 8 страна су каталогизована имају свој CIP каталошки запис и број матичне публикације (ISBN) добијен од Народне библиотеке Србије.

Користећи нове техничке могућности а с намером да поспеши сопствену издавачко информативну делатност ГСЛУ Ниш је 2006. године покренула информативни интернет часопис за визуелну уметност –  IIČ , који се на сајту Галерије објављује једном месечно. Покретач, уредник и дизајнер часописа је до пензионисања 2019 године био мр. Александар Девић. Часопис садржи најаве, саопштења и приказе изложби које ГСЛУ организује али прати и ликовна дешавања у Србији и иностранству а садржи и теоријске текстове и интервјуе са уметницима.

Као пратеће манифестације неких изложби ГСЛУ Ниш је повремено организовала и промоције појединих новообјављених књига. Промовисана су не само издања ГСЛУ Ниш већ и књиге Свет скулпуте аутора Косте Богдановића, Светомир Арсић Басара – Скулптура као судбина аутора др. Срђана Марковића, Историја и теорија концептуалне уметности 1968-2007 аутора Мишка Шуваковића,монографија о Милети Продановићу Бити не неком месту, бити сад, бити увек аутора  Лидије Мереник.

Нажалост ограничене финансијске могућности и недовољни људски капацитети утицали су на релативно скромну издавачку – информативну  делатност ГСЛУ Ниш. С надом да ће се постојеће стање променити пред нишком Галеријом стоји израда посебног плана развоја овог сегмента своје делатности.