Велика сала Официрског дома – зграда је саграђена 1890. године поред нишавског кеја (ул. Орловића Павла 28а) као приземни угоститељски објекат под називом „Булевар”. Војна команда града је 1903. године откупила овај објекат и назвала га Официрски дом. Објекат је грађен у еклектичном духу са низом великих прозора са предње стране и развијеним забатом изнад главног улаза. Израда пројекта приписује се архитекти Ивану Козлићу (1839–1903). Зграда Официрског дома је споменик изузетне историјске вредности као средиште политичког и скупштинског живота Србије на почетку Првог светског рата. Ту је на заседању Народне скупштине Србије изгласана „Нишка декларација” (7. децембар 1914) којом је Србија дефинисала своје ратне циљеве и донела одлуку о уједињењу Срба, Хрвата и Словенаца у једну државу. Објекат је у другој половини XX века више пута мењао намену. Обимни послови реконструкције и адаптације завршени су 2016. године када је унутрашње двориште покривено, чиме је добијена тзв. велика сала, површине 260 м2. Минималном адаптацијом ова сала је јуна 2017. претворена у изложбени простор и дата на коришћење ГСЛУ Ниш уместо галерије „Србија”.

Орловића Павла бб

ОРЛОВИЋА ПАВЛА ББ

 

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10 ДО 16 САТИ

И СУБОТОМ ОД 10 ДО 15 САТИ