Павиљон у Тврђави – први је изложбени простор који је Галерији савремене ликовне уметности додељен за потребе организовања изложби. Налази се на улазу у комплекс Нишке тврђаве, у непосредној близини Стамбол капије. То је некадашњи турски
Арсенал односно магацин за чување оружја кога је, како сведочи сачувана мермерна плоча изнад улаза, саградио 1273. године (по нашем календару 1857) мутеселим Ниша Исмаил паша у време султана Абдул Међина I.16 Објекат је правоугаоне основе,масивне конструкције, зидан од притесаног и необрађеног камена, а покривен четвороводним кровом од ћерамида. У њему су од 1957. године изложбе повремено приређивали Народни музеј, Центар за културу Радничког универзитета, односно од 1966. године Центар за културу. Обимни радови на санацији и адаптацији Арсенала вршени су током 1970. и 1971. године по пројекту стручњака нишког Завода за заштиту споменика културе. Главни пројектант била је арх. Даница Јанић. Уређење ентеријера по пројекту арх. Зорана Радовића подразумевало је уградњу гипсаних зидова на удаљености од пола метра од оригиналних камених зидова грађевине и постављање
по средини четири пара стубова четвртасте основе који носе плафонску конструкцијуса осветљењем. Захваљујући овим радовима Павиљон у Тврђави је постао први,модерни изложбени простор у Нишу. Његова површина је 240,70 м2, монолитних је зидних површина без прозора, са плафонским осветљењем. Током 2003. године уведено је грејање и извршена замена дотадашњег пода постављањем плоча одвештачког гранита а 2018. првобитно неонско осветљење замењено је лед сијалицама. Испред Арсенала, лево и десно од улаза су по три повезане, дубоке нише засведене полуобличастим сводом. Конзерваторско-рестаураторски радови који су подразумевали израду подне конструкције, застакљивање и израду портала спроведени су током 1976/1977. Једна од ових просторних јединица припада Народном музеју а друга Галерији савремене ликовне уметности.

Нишка Тврђава

сваког дана осим понедељком

од 10 до 16 сати