Изложба Нишки цртеж 2023
НАДЕЖДИНИМ ПУТЕМ

З А П И С Н И К селекционе комисије

Комисија у саставу: дипломирани сликар, музејски саветник Соња Вукашиновић, дипломирани сликар, кустос Милан Ристић и историчар уметности, музејски саветник Милица Тодоровић је након детаљног прегледавања радова 60 уметника, који су приспели по конкурсу, за изложбу Нишки цртеж – Надеждиним путем, ценећи ликовну вредност дела и поштовање задате теме, за излагање изабрао радове следећих уметника:

Братислав Башић, Зоран Костић, Никола Марковић, Антеа Аризановић Мутаовић, Мирон Мутаовић, Александар Младеновић Лека, Елизабета Маторкић Бисенић, Ђуро Радоњић, Јелена Шалинић Терзић, Бојан Оташевић, Јована Ђорђевић, Стеван Китић, Јелена Китић, Миљана Раденковић, Марина Живковић, Александра Милутиновић,Урош Милинчић, Софија Миловановић, Александра Стојановић, Даница Максимовић, Владо Њаради, Теодора Мицић, Анђела Мицић, Исидора Јанчић, Вадица Ристић, Зоран Илић, Радован Станојевић, Наташа Станојевић Александра Павловић, Влада Ранђеловић, Сузана Милојевић, Милован Пенков, Живорад Јовановић, Славко Луковић, Јелена Петровић Луковић, Невена Мишковић Бошковић, Ана Цвејић, Срећко Здравковић, Милорад Степанов, Милица Антонијевић, Јован Спасић, Александар Спасић, Маја Сироватка, Миа Манић, Мишо Филиповац, Катарина Мијатовић, Теодора Николић, Драгана Младеновић, Катарина Недељковић, Маја Мрдаковић.

Због просторних органићења од већине уметника изабран је по један рад.