ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2025. ГОДИНЕ

У ИЗЛОЖБЕНИМ ПРОСТОРИМА

 

  • Павиљон у Тврђави (220м2) за 6 термина током године
  • Салон 77 у Тврђави (64м2) за 8 термина током године

Конкурсне пријаве могу да подносе академски образовани уметници, чланови удружења (УЛУС-а, УЛУПУДС-а…), остали већ афирмисани ликовни ствараоци који у Нишу нису самостално излагали последњих пет година као и кустоси, историчари и теоретичари уметности са ауторским пројектима.

Пријава треба да садржи:

кратку биографију

опис пројекта односно изложбе

визуелну документацију (каталог, скице или фотографије дела која би излагали)

 

Конкурс је отворен до 23. јуна 2024. године.

Материјал за конкурс може се доставити поштом на адресу: Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронском облику на e-mail адресу: konkursgslunis@gmail.com. Документацију слати у PDF (рreset:Web) формату. 

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Резултати конкурса биће објављени на сајту ГалеријеСЛУ Ниш www.gslunis.rs  најкасније до 20. јула.