Конкурс за израду идејног решења за споменик ненасиљу у парку Светог Саве отворен је до 26. октобра ове године. Преузмите и упознајте се са условима конкурса.
Материјал можете преузети на: https://www.ni.rs/poziv-za-izradu-idejnog-resenja-za…/