На електронској седници одржаној 27. јула, Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш је од 76 захтева приспелих по конкурсу одобрио следеће:

rezultatikonkusa21