Галерија Методи Мета Петров
Изложба 59. и 60. сазива ликовне колоније ,,Сићево’’
У лето 1905. године у селу Сићево одржана је једина радна кампања Прве југословенске уметничке колоније. Нажалост, бурна историјска догађања прекинула су заједничко деловање ових уметника, али и значај њиховог окупљања и индивидуални уметнички ауторитет њених чланова учинили су да Сићево буде трајно обележено на мапи домаће културе. Југословенске вреднисти које су заступали уметници окупљени око Надежде Петровић, чињеница да се први на Балкану заједнички рад уметника у пленеру одиграо управо у Сићеву и појачана потреба за ликовним програмима, резултирали спремношћу да се 1964. године оснује Ликовна колонија ,,Сићево’’. Од тада се Колонија кроз годишње, десетодневне сазиве одржава у континуитету. Изложба сазива такође су одржаване једном годишње, а новина бијеналног излагања дела насталих у њеним оквирима уведена је 2021. године.
Галерија савремене ликовне уметности Ниш је од свог оснивања 1970. године носилац рада Колоније, кроз послове непосредне организације годишњих сазива, чувања, заштите, проучавања и презентације дела насталих у оквирима њених одржавања.
Шездесет одржаних годишњих сазива и изложба 59. и 60. сазива Ликовне колоније ,,Сићево’’ разлог су сажетог подсећања на њено оснивање. Ово је друга изложба Колоније у досадашњој пракси установе којом се обједињују дела два сазива. Наиме, пандемијске околности 2020. и 2021. године навеле су на овај искорак, који је резултирао програмом који атрактивније и примерније одржава дисперзивност уметничког тренутка. На тај начин је дошло до актуелизације излагачке политике организатора која је сада на снази.
Учесници сазива из 2022. године су Лидија Антанасијевић, Зоран Вељковић, Милорад Младеновић, Александар Павићевић, Страхил Петровски, Драго Симић, Цветка Хојник и
Љиљана Шуњеварић.
Учесници сазива из 2023. година су Милан Видојковић, ДИМ ТИМ (Данијела Мршуља Васић и Миленко Васић), Кјунџу Ким,
Весна Кнежевић, Радомир Кнежевић, Дејмон Коварски и Мирољуб Филиповић.
Галерија СЛУ, Ниш
Милан Ристић