ОДЛУКА УМЕТНИЧКОГ САВЕТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

 

Дана 13. јула 2022. одржан је састанак Уметничког савета Галерије савремене ликовне уметности Ниш ради одлучивања о захтевима за излагање у Нишу током 2023 године, у изложбеним просторима Павиљон и Салон 77.

На конкурс расписан од стране ГалеријеСЛУ Ниш приспело је укупно 42 захтева.

Након детаљног прегледавања, анализе и консултација Уметнички савет је одобрио 17 али са препоруком да се у неким случајевима по два захтева споје сматрајући да проблемско и медијско сусретање и сучељавање поетика два аутора у оквиру једне поставке може да буде врло инспиративно за уметнике и кустосе и драгоцено за публику.

Одобрени су захтеви следећих уметника:

 

За Салон 77:

Душан Петровић

Јелена Китић

Богдан Павловић

Невена Поповић

Сандра Лакићевић

Љиљана Павловић

Милан Кујунџић

 

За Павиљон:

Аница Радошевић

Биљана Јанковић

Ивана Савић и Биљана Крстћ

Јелена Петровић Луковић

Марко Лађушић

Изложба плаката 5 уметница

Такође Савет је предложио да у Павиљону заједничке изложбе имају:

Софија Војиновић и Теодора Војиновић

Павле Поповић и Ђорђе Симић

 

Уметники савет је радио у саставу: проф Мишко Павловић ( председник Савета), проф. Братислав Башић, музејски саветник Милица Тодоровић и музејски саветник Радмила Костић док је пети члан Савета проф. Стеван Којић био оправдано одсутан.

Уметнички савет и колектив Галерије СЛУ Ниш се захваљује свим уметницима који су конкурисали на показаном интересовању и са професионалном одговорношћу исчекују сарадњу са ауторима чији су захтеви прихваћени.

 

У Нишу, 13. јул 2022.