По конкурсу је приспела 71 молба од којих је Уметнички савет прихватио за реализацију следеће:

Официрски дом – Зоран Тодовић и Вана Урошевић, Марија Вукотић и Милан Кацевски;

Павиљон у Тврђави – Иван Миленковић, Миљан Недељковић, Марија Јевтић, Радослав Тадић, Стеван Китић /статус резерве Никола Говедарица/;

Салон 77 – Нина Тодоровић, Даниела Фулгоси, Мирон Мутаовић, Јелена Трајковић, Бранка Јовановић, Иван Мишић, Марко Вучковић, Садко Хаџихасановић, Сања Девић и Биљана Станковић, Весна Милојковић, Милена Симић /статус резерве имају Душан Станојевић и Константинос Петровић/.

Односно Уметнички савет је од конкурсних пројеката за главни програм одобрио 18 захтева док 3 захтева имају статус резери.

У Нишу, 7.7.2021. год.

Уметнички савет ГСЛУ Ниш:

Мишко Павловић, професор ФЛУ Београд
Стеван Којић, професор Академије уметности Нови Сад
Братислав Башић, професор ФЛУ Ниш
Милица Тодоровић, музејски саветник
Радмила Костић, музејски саветник