Поштовани,

Обавештавамо Вас да Галерија савремене ликовне уметности Ниш припрема традиционалну годишњу изложбу Нишки цртеж. Отварање изложбе је планирано за 23. децембар 2021, у изложбеној сали у Официрском дому.

Тема овогодишње изложбе је ПЕРСПЕКТИВЕ.

Право учешћа имају сви академски образовани уметници. Сваки уметник може конкурисати са једним радом, у техници по избору, не већих димензија од 1,5m.

Трочлана селекциона комисија ће сачинити избор дела за изложбу.

Партиципација за учешће на изложби је 600 динара и уплаћује се на жиро рачун Галерије СЛУ Ниш 840-556668-76 Управа за трезор.

Рад са попуњеним формуларом и потврдом о уплати партиципације доставити поштом или лично на адресу Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/II, 18 000 Ниш, најкасније до 26. новембра 2021. године.

Галерија ће бити у обавези да, уз примерак каталога, врати ауторима изложене радове до 15. марта 2022.

Напомена: Галерија СЛУ Ниш, сходно епидемиолошкој ситуацији, задржава право измене термина отварања изложбе, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Унапред хвала на сарадњи.