МИЋА ПОПОВИЋ И ЊЕГОВИ САВРЕМЕНИЦИ

избор из Галерије савремене ликовне уметности Ниш

Лесковачки културни центар

Аутор изложбе Милица Тодоровић

3 – 27.2. 2022