Биљана Јанковић је рођена у Нишу (1974). Дипломирала (2001) на Факултету Ликовних Уметности Цетиње, Црна Гора, где завршава и Магистарске студије (2005) на сликарском одсеку.

Учествовала је на преко 100 групних излагања у земљи/Београд, Нови сад, Ниш/ и иностранству /Јужноафричка Република;  Велика Британија;  Француска; Бугарска; Босна и Херцеговина; Црна Гора/

Самостално се представила 7 пута: у Београду/2020./ Котору/2008/, Нишу /Салон 77, 2002 и 2006 и у НКЦ, 2006, / Галерија Клуб академија Ниш/2004./, Галерија студентског културног  центра Београд /2002/, Галерија Српског Посланства Цетиње, Црна Гора /2001/

Ради у Уметничкој школи у Нишу од 2005. године.

Бележећи  интуитивно попут сеизмографа натписе као неку врсту идеограма или визуелне метафоре Биљана Јанковић на сугестиван начин истражује појаве и стања везане за  дневне догађаје комбинујући различите ликовне технике од  акрилика, или уља на платну, графике , комбиноване технике, зидних инсталација, колажа до фотографије.

Од 2013. године посвећује се комплексном  сликарстком поступку почевши од  идеје  настанка и порекла древних рукописа која су послужила  као повод за ново, визуелно размишљање у коме се стваралачки процес  намеће  као спонтани изазов.

Значајан  део сложеног  концепта сачињавају  цртежи који настају  од једне реченице која се понавља, али увек у новом облику преклапањем или поништавањем претходне  отварајући  могућности за нова  и нова ишчитавања.

Поред тога,  различити сегменти серије  разликују се по интензитету, градацији, текстури, сугеришући  дејство невидљивих сила унутра и споља , дводимензионалног и тродимензионалног.

Анализирајући ритам унутрашњих енергетских промена Биљана Јанковић залази у узвишена медитативна стања у којима се непрекидно понављање формулише као  нека врста мантре.

Променом материјала, формата, схема, реченица на вешт, студиозан начин наговештава комуникацију дошавши до  општих универзалних прука које попримају  димензије безвременог, вечног.

Креирајући  уз помоћ различитих меријала тајновите, загонетне  системе  који поседују  сопствене унутрашње вибрације Биљана Јанковић поступно долази до аутентичне  просторно-дводимензионалне слике формирајући аутентичан ликовни говор.

Изложба ће бити отворена до 23. априла, сваког дана осим понедељка од 12-17 сати.