Галерија савремене ликовне уметности Ниш расписује

КОНКУРС  ЗА  ИЗЛАГАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

у изложбеним просторима:

Официрски дом (280м2)

Павиљон у Тврђави (240м2)

Салон 77 (64м2)

Конкурс је намењен дипломираним ликовним и визуелним уметницима који у предходних пет година нису излагали у Нишу и историчарима уметности за ауторске пројекте из области савремене уметности.

Материјал за конкурс:

– До десет фотографија радова који се предлажу за излагање ( у JPG форману, величине до 2 МБ)

– Концепт изложбе у писаној форми (највише једна шлајфна текста)

– Професионална биографија

Материјал за конкурс слати поштом на адресу Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронској форми на адресу konkursgslunis@gmail.com

Конкурс је отворен до 20. јуна 2021.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Галерије /www gslunis.rs/