КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ У ИЗЛОЖБЕНИМ ПРОСТОРИМА

–   Павиљон у Тврђави (240м2) за 8 термина током године

–   Салон 77 у Тврђави (64м2) за 7 термина током године

 

Конкурсне пријаве могу да подносе академски образовани уметници, чланови удружења (УЛУС-а, УЛУПУДС-а…), остали већ афирмисани ликовни ствараоци који у Нишу нису самостално излагали последњих пет година као и кустоси, историчари и теоретичари уметности са ауторским пројектима

Пријава треба да садржи:

– кратку биографију

– опис пројекта односно изложбе

– визуелну документацију (каталог, скице или фотографије дела која би излагали)

 

Конкурс је отворен до 20. јуна 2022. године.

Материјал за конкурс може се доставити поштом на адресу: Кеј Кола српских сестара ½, 18000 Ниш или у електронском облику на e-mail адресу: konkursgslunis@gmail.com. Документацију слати у PDF (рreset:Web) формату.

Конкурсни материјал се не враћа.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Галерије СЛУ Ниш www.gslunis.rs