НИШ, ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ:
“САЛОН 77“
22. август – 12. септембар

ИЗЛОЖБА СКЛУПТУРА ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

Душан Петровић (Београд 1962)

Дипломирао је 1987. године на Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду у класи професора Миодрага Поповића. Код истог професора је завршио последипломске студије 1992. године. Асистент је на ФЛУ у Београду од 1989. године, 1997. године постао је доцент, док је у звању редовног професора од 2010. године.Члан је УЛУС-а од 1988. Године.

Самостално је излагао десет пута у Београду, Панчеву и Аранђеловцу. Учесник је бројних групних изложби и симпозијума. Излагао је у Србији, Италији, Хрватској , Јапану, Црној Гори, Грчкој, Француској, Аустрији, Словенији, Португалу.

Међу бројним наградама које је добио посебно се истиче награда „Иван Табаковић“, Српске академије наука и уметности, 2011. године.
Његова дела су део многобројних колекција значајних институција и приватних колекција.

Душан Петровић је скулптор који улази у сам срж материјала било да је у питању дрво, камен, или стакло и њему прилагођава целокупно обликовање. У току процеса израде трансформише идеју пратећи својства материјала док истовремено успоставља комуникацију са посматрачем. Спајајући геометризоване и органске форме на сугестиван начин улази у непрекидан процес преиспитивања, анализирања форми.

Испољавајући особен сензибилитет у креирању форми на инспиративан и аутентичан начин сугеришe природне појаве у кретању дајући значајан допринос развоју скулпторске мисли код нас.
Проф. др Јеша Денегри у тексту каталога између осталог наводи: „Душан Петровић је један од протагониста феномена у домаћој критици и историји уметности познатог под називом „нова београдска скулптура“…При томе, атрибут „нова“односи се на иновативне доприносе кој уноси у поимање дисциплине скулптуре у време и у средини њиховог деловања…обнова скулптуре не одвија се у смеру наставка примене класичних родова и мотива / фигуре, акта, портрета, апстрактне форме/,него пре ради се креирањима менталних концепта у статусу мануелно изведених уметничких објеката у различитим материјалима“…