Галерија савремене ликовне уметности Ниш вас позива на свечано отварање изложбе

АКВИЗИЦИЈЕ У ГАЛЕРИЈИ СЛУ НИШ 2016 – 2022.

П О К Л О Н И

Официрски дом, четвртак 27. април у 19 сати.

Настанак збирки ГСЛУ изискивао је значајну музеолошку активност, засновану  на прикупљању, адекватном чувању, стручној обради уметничких дела и вођењу музеолошке документације. Збирке Галерије СЛУ у целини садрже грађу која показује значајан део актуелних ликовних пракси на овим просторима у периоду 1970. године до данас пружајући широке могућности за различите начине музеолошких исчитавања. Фонд Галерије СЛУ  броји 1871 инвентарне јединице које се деле на 5 збирки: 1.) Збирку савременог сликарства 566 , 2.) Збирку графика, цртежа и радова на папиру 668, 3.) Збирку савремене скулптуре 65, 4.) фотографије и нових медија 55, 5.) Збирку ликовних уметника Ниша 394.

Током деведестих су фондови за откуп укинути, због опште друштвено политичке ситуације у нашој земљи тако да су се збирке попуњавале углавном индивидуалним поклонима аутора који су у почетку реализовани  у договору кустоса са аутором. Нешто касније формирано је стручно тело Галерије СЛУ које доноси одлуку о томе да ли неко уметничко дело својим естетским, историјским, културолошким вредностима и аутентичношћу испуњава услове да постане део колекције Галерије. Постепено су се дефинисали јасни критеријуми музејске селекције у оквиру рада стручног тела Галерије СЛУ истичући јасан професионални концепт.

Када су у питању значајнији поклони за Фонд у периоду 2016-2022. године треба  поменути ангажовањe наше познате вајарке Лапосве Милошевић Сибиновић захваљујући коме је у Фундус је ушло14 графика мексичких аутора као поклон Галерији СЛУ, затим 12 радова од укупно18 дела познатог новосадског уметника Бошка Петровића која су ушла у Фонд као поклон његове ћерке Вишње Петровић, поклон од 6 графика аутора Мехмеда Слезовића после одржане самосталне изложбе 2017. године, потом целокупна изложба 46 графика домаћих и италијанских уметника са изложбе „MIRROR -FACE TO FACE“, (Павиљон у Тврђави, 22. јули – 9. август 2021.) која је поклоњена  у целости Галерији СЛУ.

Колекција Галерије СЛУ у целини  пружа могућност за ширу анализу и промишљања развоја модерне уметности  на овим просторима  представљајући значајан део актуелних ликовних идеја и пракси у периоду од 1970. године до данас од које су поклони аутора значајни као један од начина набавке за употпуњавање садржаја збирки.

У наведеном периоду Галерији  СЛУ је поклоњено укупно 109 дела од 85 аутора  од чега је највећи број употпунио Збирку графика, цртежа и радова на папиру.

27. април – 23. мај

Радмила Костић, кустос изложбе