Формирање Збирке ликовних уметника Ниша треба везивати за бројне излагачке активности нишких уметника.Још од оснивања Друштва ликовних уметника Ниша /1948. год./ које је касније прерасло у огранак УЛУС-а и УЛУПУДС-а ликовни уметници Ниша интензивно раде на афирмацији ликовног живота у граду. Они су, укључујући се у савремене токове југословенске уметности, учествовали на републичким, савезним и иностраним изложбама и добијали значајне награде. Захваљујући њиховој иницијативи је обновљен рад ликовне колоније у Сићеву и основана Галерија савремене ликовне уметности.

Током седамдесетих и осамдесетих збирка се попуњавала претежно откупима са текућих колективних и самосталних изложби. Па ипак, већи део Збирке се попуњавао захваљујући ликовној колонији у Сићеву, ликовној колонији у Луцерну коју је основао почетком осамдесетих др Душан Пајић у сарадњи са Друштвом чланова УЛУС-а Ниш и Галеријом СЛУ. Од 2005.године -када је установљена графичка радионица Сићево Збирка се попуњава радовима графичара који живе и раде у Нишу.

Нишки уметници су запажени на републичким смотрама уметности освајајући престижне награде као што су Олга Милић – прва награда за вајарство на Октобарском салону /1983./ и Никола Антов- награда за вајарство-Златно длето на годишњој изложби УЛУС-а. /1984./

Поред вајара, значајно је напоменути да су на пролећним изложбама УЛУС-а у Београду највеће награде припале нишким уметницима Момчилу Митићу за сликарсво- Златна палета /1990./ и Францу Цурку.-Златна игла, за графику. /1992./ чија дела се налазе у Збирци.

Уметници као што су Раде Антић, Стојко Стојковић, Момчило Митић, Никола Антов, Мирослав Анђелковић, Миодраг Анђелковић, Драган Костић, Миомир Цветковић, Перица Донков су заступљени са већим бројем дела у Збирци тако да се може лакше сагледати њихов целокупан уметнички развој.

Медиј фотографије је у овој збирци најмање заступљен. Па ипак, истиче се рад Ненада Младеновића под називом Портрет /откупљен за Фонд 1977. године са заједничке изложбе са Драганом Дробњаком /.

Данас збирка броји укупно 332 дела и то : слика:192, графика:72, цртежа: 29,скулптура : 36, проширених медија: 3 , представљајући значајан део богатог ликовног стваралаштва града.