Стање структуре ауторске слике (Косе Боксан) пре конзерваторског третмана

Стање структуре ауторске слике после конзерваторског третмана

КОНЗЕРВАЦИЈА

Третман:
Фејсинг: лепљење јапан папиром и зеЛљјим туткалом.
Ослобађање слике од старог оквира и чисшцћење
са задње стране. Затварање рупа и расекотина помоцу нити и Паралоидом Б72

Стрип лининг: настављање платна (јута) са расцесљавањем нити и заваривањем
уз употребу Беве 371 и Дисперзије Беве Д8 за наставак од терyлен трака
за затезање.

Структурална конзервација:
Стабилизација: Употреба 4%раствора зецјег туткала са пластификатором, наносењем преко задње стране.Исправљање ауторске слике уз помоц
третмана дугог влазења уз корисцење коморе и стретцхер мобилног рама!

Kонсолидација бојених слојева:
Пулверизоване поврсине фиксиране су
раствором Паралоида Б72. Ситније љуспе су фиксиране компресама и раством зецјег туткала.
Веци делови одвојених и дебљих бојених слојева фиксирани су уз помоц Беве 371.
Пломбирање је урађено смесом туткала и каолина. Ретуси су сликани уз помоц
пигмената и раствора Паралоида Б72 Застита ауторске слике урађена је лакирањем Дамар (востаним)
сатен-мат, лаком у Wхите спириту. Ауторска слика је постављена на нови
кајл рам.Украсне лајсне замењене су новим, т.зв. Натур “Л” профилима.